Pro všechny, kteří se nemohou osobně zúčastnit výstavy a prohlédnout si skutečnou podobu vybraných fotografií, je k dispozici alespoň elektronická podoba katalogu s podrobnějšími informacemi k vystaveným fotografiím; obrazy ve větším formátu i detaily k fotografii se ukážou po kliknutí na příslušný obrázek. Fotografie samozřejmě nejsou ani zdaleka takové technické kvality jako vystavené zvětšeniny, zajímavostí by nicméně mohlo být, že jako bonus je tu zveřejněno i několik fotografií, které se do výběru pro výstavu nakonec nevešly.